Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej

VII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 18 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wykład Pani Marty Gładuń nt. „Ekologia i zdrowie w nowym wymiarze.”
 6. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca Uchwałę Nr VI/84/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczebrzeszynie,
  b) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  c) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu  na dofinansowanie inwestycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,
  d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  e) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.