Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” realizuje granty.

Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” realizuje granty.

W dniu 8 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” podpisało z LGD Nasze Roztocze dwie Umowy o powierzenie grantu. Pierwsza „CO BRZMI W TRZCINIE? Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn” – zakłada wsparcie lokalnej twórczości artystycznej opierającej się na tradycjach folkloru miejskiego poprzez studyjne nagrania utworów  z repertuaru Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej i Koromysło- Folk Maszyna ze Szczebrzeszyna.  Dodatkowo zostanie  przeprowadzony cyklu warsztatów muzycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. Całkowita wartość projektu 21 391,50 zł, kwota dofinansowania 20 321,00 zł.

„Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego” – to drugi projekt grantowy, który będzie realizowany w ramach podpisanych Umów. Poprzez realizację nastąpi poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD poprzez wyposażenie w elementy małej architektury i odnowienie oznakowania ścieżki przyrodniczo – historycznej Szczebrzeszyn – Kawęczynek oraz odnowienie oznakowania tras Nordic Walking na terenie gminy Szczebrzeszyn. Całkowita wartość projektu 49 873,55 zł, kwota dofinansowania 47 379,00 zł.

Umowy o powierzenie grantu Nr 2/2019/T i Nr 2/2019/K zostały podpisane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.