Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja – nauka zdalna

Informacja – nauka zdalna

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania sprzętu do nauki zdalnej, Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że rodzice, którzy nie dysponują sprzętem (komputer, laptop, tablet), do realizacji kształcenia na odległość winni zgłaszać się do Dyrektorów szkół, w których Ci uczniowie realizują obowiązek szkolny.

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn posiadają  laptopy i Dyrektorzy w celu realizacji zajęć edukacyjnych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą na podstawie umowy cywilo-prawnej wypożyczać rodzicom laptopy dla uczniów.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie także przekazany w formie darowizny szkołom i to dyrektorzy tych szkół zdecydują o wypożyczaniu go najbardziej potrzebującym rodzinom.

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Paprocha

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.