Dzisiaj: 2024-03-03, imieniny: Maryna, Kunegunda

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja

Informacja

Szanowni Rodzice

W związku z decyzją rządu, umożliwiającą otwarcie od dnia 6 maja br.  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, należy podkreślić, że decyzję w tej sprawie pozostawiono organom prowadzącym.

Otworzymy przedszkola i oddział przedszkolny przy szkole podstawowej wówczas  gdy zostaną spełnione wszystkie warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach określone w wytycznych GIS i MZ. Przywrócenie trybu pracy tych placówek wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek apeluję  do rodziców dzieci o cierpliwość i zrozumienie.

Ponadto informuje, że pierwszeństwo do skorzystania z placówek będą miały dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych i handlu.

Decyzja w zakresie otwarcia przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Wielączy zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, po analizie możliwości wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających i odpowiednich procedur – zgodnie z obowiązującym prawem oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.