Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja

Informacja

ROZPORZĄDZENIE NR 50 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 października 2020r.

Uchylające rozporządzenie NR 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2020 r poz.1421), zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i zamojskiego (Dz.Urz.Woj.Lub.poz.4328).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędach miast oraz w urzędach gmin na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem działań Inspekcji Weterynaryjnej przewidzianych w § 10 i § 12 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z 6 maja 2015r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.z 2015 r. poz.754) na obszarach określonych w § 1 rozporządzenia Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.(Dz.Urz.Woj.Lub.poz.4328), na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2020 r.poz. 1421), wojewódzki lekarz weterynarii składa wniosek o uchylenie restrykcji w odniesieniu do tych obszarów.

W tym celu należy uchylić rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.

Tym samym wydanie rozporządzenia jest uzasadnione.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.