Dzisiaj: 2022-08-10, imieniny: Bogdan, Borys

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

OGŁOSZENIE – utylizacja azbestu

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że w 2011 roku istnieje możliwość ubiegania się o uzyskanie dotacji na wymianę azbestowych pokryć dachowych.

Dotacja udzielana będzie w wysokości 100% kosztów demontażu pokrycia, transportu i utylizacji eternitu /szczegóły BIP Zarządzenie Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 30 marca 2011 r. nr 16/, ponadto informację oraz druki wniosków można uzyskać w pokoju nr 26 Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna

VI Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2010 – zasadność wydatkowanych środków.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r.
 8. Perspektywy rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn. Informacja na temat ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Szczebrzeszyn do 2014 roku.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012,
  b) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  c) uchylenia uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 stycznia 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – Gminny Dom Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczebrzeszynie,
  d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kawęczynek,
  e)określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczebrzeszyn,
  f) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości,
  g) zmian budżetu na 2011 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 07 marca 2011 roku odbyły się gminne eliminacje placówek oświatowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Do konkursu przystąpili uczniowie w następujących grupach:

I Grupa wiekowa – (10 – 13 lat)
II Grupa wiekowa – (14 – 16 lat)

Po dokonaniu oceny prac komisja wyróżniła następujące osoby:

I Grupa wiekowa:

I miejsce – Weronika Łosiewicz – SP nr 1 w Szczebrzeszynie
II miejsce – Aleksandra Kawa – SP w Wielączy
III miejsce – Aleksandra Duda – SP w Wielączy
III miejsce – Aleksandra Szymanek – SP w Wielączy

II Grupa wiekowa:

I miejsce – Arkadiusz Godzisz – Gimnazjum w Szczebrzeszynie
II miejsce Marcin Rogala – Gimnazjum w Szczebrzeszynie


Konkurs pożarniczy rozstrzygnięty.

W dniu 4 marca 2011 roku odbyły się gminne eliminacje placówek oświatowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn w XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem:

„Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Do konkursu przystąpili uczniowie w następujących grupach:

W kategorii grupa młodsza 6 – 8 lat:

I miejsce – Łukasz Belina SP nr 1 w Szczebrzeszynie
I miejsce – Gabriela Dudek SP w Wielączy
II miejsce – Natalia Skalińska Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
III miejsce – Aleksandra Szajba Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
III miejsce – Wojciech Momot Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie

W kategorii grupa średnia 9 – 12 lat:

I miejsce – Roksana Błażejewska SP nr 1 w Szczebrzeszynie
I miejsce – Jakub Bulak SP nr 1 w Szczebrzeszynie
II miejsce – Karolina Popielec SP nr 1 w Szczebrzeszynie
III miejsce – Bartłomiej Ziomko SP nr 1 w Szczebrzeszynie
III miejsce – Julia Wawryniuk SP nr 1 w Szczebrzeszynie
Wyróżnienie – Wiktoria Koczułap SP w Wielączy

W kategorii grupa starsza 13 – 16 lat:

miejsc nie przyznano.


Informacja

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie prowadzi bezpłatną akcję mającą na celu internetowe rozliczanie deklaracji PIT – 2010.

Zainteresowane osoby zapraszamy.

 

MGBP w Szczebrzeszynie

Ogłoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna zawiadamia mieszkańców Szczebrzeszyna, że w dniu 18 marca br. (piątek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Szczebrzeszyn” obejmującego ulice: J.Brzechwy, Cichą, Cmentarną, Dawida, Frampolską, Gorajską, Górną, Klinową, Dr. Klukowskiego, Konopnickiej, Krótką, Leśną, Nową, Ogrodową, Partyzantów, Piwną, Plac T. Kościuszki, Polną, Z.Sas-Jaworskiej, Sądową, Słoneczną, Sobieskiego, St.Rozłopską, Studzienną, Targową, Trębacką, Turowskiego – „Norberta”, Wierzbową, Wyzwolenia, XXX-lecia, Zamkową, Zamojską (numery parz. do 70 i niep. do 43), Zieloną, Złotą, Zwierzyniecką, na którym zostanie przeprowadzony wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Szczebrzeszyn” oraz wybór Zarządu Osiedla. W przypadku braku frekwencji zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. tego samego dnia o godzinie 15:15.


Propozycje MGBP w Szczebrzeszynie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje Państwu w marcu kolejne nowości wydawnicze.

Pierwsza to najgłośniejszy przypadek opętania w historii o którym mówiła połowa świata. Mowa tutaj o książce napisanej przez ks. Jose Antonio Fortea”Prawdziwa historia egzorcyzmów Anneliese Michel”. Jej życie i śmierć stały się inspiracją dla twórców filmu”Egzorcyzmy Emily Rose”.

Drugą proponowaną nowością jest powieść najpopularniejszej autorki literatury obyczajowej w Polsce Katarzyny Grocholi”Zielone drzwi”. Historia autorki pokazuje, że najbardziej zaskakujące scenariusze pisze życie. W swojej niezwykle osobistej opowieści pisarka w typowy dla siebie błyskotliwy i mądry sposób udowadnia swoje życiowe motto:”Trudne Nas Umacnia”.

Najmłodszym proponujemy serię o kucyku Białku, która jest dedykowana szczególnie dzieciom, uczącym się czytać. Celowo dobrana wielkość liter, przejrzysta konstrukcja zdań, fascynujące przygody – to wszystko wzmacnia koncentrację i pozwala uniknąć znużenia, które może towarzyszyć dzieciom rozpoczynającym samodzielne czytanie.

W skład serii wchodzą:”Białek idzie do szkoły””,Białek w zoo””,Białek i baran Teodor”.

Zapraszamy.

MGBP w Szczebrzeszynie

Informacja Dyrektora SP ZOZ w Szczebrzeszynie

Informacja Dyrektora SP ZOZ w Szczebrzeszynie na temat świadczeń zdrowotnych realizowanych w 2011 r.

Treść informacji

 


Segregacja śmieci nagrodzona

W dniu 7 lutego 2010 roku, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”. Konkurs „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych” organizowany jest przez Gminę Szczebrzeszyn od 2001 roku i biorą w nim udział dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.

W konkursie w 2010 roku wzięło udział 227 osób. Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali na podstawie ilości przekazywanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie wysegregowanych odpadów komunalnych metodą „u źródła” tj. w poszczególnych gospodarstwach domowych uczniów.

Za udział w konkursie przekazano następujące nagrody na łączną kwotę 9 995,36 zł., m in: rower 1 szt., odtwarzacze DVD 16 szt., aparaty fotograficzne 3 szt., radioodtwarzacze 11 szt., mikrowieżą 1 szt. oraz przybory szkolne tj. plecaki, farby, albumy, atlasy, książki oraz długopisy. 
Nagrody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie wręczyła Maria Loc – Oczkoś, Sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.


Informacja dla petentów

Dnia 16.02.2011r. (środa) Kasa Urzędu Miejskiego BĘDZIE NIECZYNNA

Wpłaty prosimy dokonywać w BS, nr konta: 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001

Przepraszamy za utrudnienia


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.