Dzisiaj: 2022-09-27, imieniny: Damian, Amadeusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2018-03-01

koncert z okazji dnia kobiet

Państwowa Szkoła Muzyczna  I st. im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, wraz z Miejskim Domem Kultury zapraszają  na koncert, który  odbędzie się 9 marca br. o godzinie 18:30.  Na scenie sali widowiskowej MDK zaprezentuje się muzyczny  duet Michał Nagy – Paweł Wajrak. Wstęp wolny.  


2018-02-28

panel historyczny w ramach projektu HI(my)STORY

Zespół HI(my)STORY zaprasza na panel historyczny, poświęcony losom Dzieci Zamojszczyzny w okresie  II wojny światowej. Spotkanie odbędzie się 18 marca w remizie OSP w Bodaczowie o godzinie 15:00. W programie wydarzenia znajdzie się m.in. podsumowanie projektu edukacyjnego Hi(My)story, realizowanego przez absolwentki Gimnazjum w  Bodaczowie, w ramach ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych „Zwolnieni z teorii”.   


2018-02-28

„spoKREWnieni służbą” – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zaprasza wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski.

Z okazji tych obchodów pracownicy administracji państwowej, służb, inspekcji i straży chcą złożyć im hołd oddając krew potrzebującym: chorym i ofiarom wypadków. Krew jest bezcennym darem w czasie pokoju, równie bezcennym jak ofiarna walka Żołnierzy Wyklętych o niepodległość.

Do akcji trwającej na terenie województwa lubelskiego w dn. 1-31 marca 2018 roku może przyłączyć się każdy z nas. Krew można oddać w siedzibie głównej oraz we wszystkich oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi organizowanych przez Centrum. Przy rejestracji trzeba podać hasło: „spoKREWnieni służbą”.

Główna zbiórka krwi odbędzie się we wtorek, 20 marca 2018 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).

Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec naszego województwa. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.

Takie wspólne działania mają dać poczucie wzajemnego wsparcia oraz integracji urzędników oraz służb wokół idei honorowego krwiodawstwa. Pamiętajmy o tym, że nasza krew jest bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem!

Patronat nad ogólnopolską akcją honorowego oddawania krwi „spoKREWnieni służbą” objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej.

Partnerem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Dołącz do Honorowego Oddawania Krwi. Podaj hasło „spoKREWnieni służbą”.

PRZYDATNE INFORMACJE Oddziały terenowe RCKiK w Lublinie:

http://www.rckik.lublin.pl/oddzia%C5%82y-terenowe.html

Terenowe akcje poboru krwi:

http://www.rckik.lublin.pl/terenowe-akcje-poboru-krwi/

 

Informacje dla krwiodawców:

http://rckik.lublin.pl/kto-moze-zostac-krwiodawca.html

Jak przygotować się do oddania krwi:

http://www.rckik.lublin.pl/jak-si%C4%99-przygotowa%C4%87-do-oddania-krwi.html


2018-02-23

XL Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XL Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 11.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2017r.  – założenia na 2018r.
 7. Problematyka kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 8. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn,
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
  d) podziału Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów,
  e) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczebrzeszyna,
  f) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie


2018-02-19

Szkolenie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zapraszają na szkolenie

„Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2018 r oraz płatności w ramach wybranych działań prow 2014-2020, w tym e-wniosek”

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.02.2018 r o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta w Szczebrzeszynie w sali nr 2.


2018-02-15

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 luty 2018 r. /poniedziałek/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


2018-02-09

realizacja projektu „HI(my)STORY”.

W ramach platformy „Zwolnieni z Teorii”, grupa  zamojskich licealistek (Wiktoria Budzyńska – III LO, Milena Czop – II LO, Anna Kaszyca – III LO, Wiktoria Magdziak – I LO i Klaudia Zych – II LO) i absolwentek gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie, realizuje projekt pod nazwą „HI(my)STORY”.  


2018-02-08

Ogłoszenie nr 28.2018

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2018-02-08

jubileusz 50-lecia małżeństwa

7 lutego br. w Wiejskim Klubie Kultury w Kawęczynie odbyła się uroczystość  50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur  udekorował jubilatów  medalami oraz w asyście wiceburmistrz Marii Loc –Oczkoć i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Mirosławy Sawic  wręczył pamiątkowe dyplomy.  


2018-02-01

Oferta ustalenia przebiegu granic dotyczy sprawy RG.6830.4.2017

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.