Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-11-12

“Upamiętnienie Dnia Niepodległości”

W dniu 11 listopada 2020r, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem, uczcili 102 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w hołdzie złożono kwiaty pod tablicą Polski Walczącej i pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność.

 

 

 

 


2020-11-10

“Dzień Niepodległości 2020 w Bibliotece Miejskiej w Szczebrzeszynie”

11 listopada 2020 obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości –
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie zaprasza do obejrzenia okolicznościowej wystawy.
Wystawa dostępna jest na Pl. Kościuszki 1 (przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie)
oraz w Budynku Biblioteki Pl. T. Kościuszki 36-37 w terminie 11-20 listopada 2020r. (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wystawa została wyeksponowana w oknach Biblioteki).

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 


2020-11-09

“102 Lata Niepodległej Polski”

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada, życzymy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Szczebrzeszyn wszelkiej pomyślności, zdrowia,sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym,dla którego warto żyć i pracować.

 

Burmistrz:                       Z-ca Burmistrza:                            Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Matej                 Zbigniew Paprocha                                Zbigniew Złomańczuk

 


2020-11-06

“Cmentarz Wojenny z okresu I Wojny Światowej w Miejscowości Bodaczów”

W dniu 31.10 .2020r zakończono prace przy zabezpieczeniu i utrzymaniu w jak najlepszym stanie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej. W ramach zadania wykonano:
-ogrodzenie cmentarza
-kamienny obelisk z tablicą upamiętniającą spoczywających w mogiłach żołnierzy
-odnowienie krzyża i odnowienie drogi do miejsca nekropolii
– zakup samojezdnej kosiarki spalinowej, niezbędnej do utrzymania porządku na terenie cmentarza
Źródła finansowania zadania:
Środki w dyspozycji Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego: 44 000,00zł
Środki Gminy Szczebrzeszyn: 12 000,00zł
Całkowity koszt realizacji zadania: 56 000,00zł

 


2020-11-05

INFORMACJA

Szczebrzeszyn, dnia 4 listopada 2020 roku

 

Niniejszym informuję, że Burmistrz Szczebrzeszyna podjął decyzję o zwrocie czynszu dzierżawnego (w pełnej wysokości) podmiotom, które zawarły z Gminą Szczebrzeszyn umowy dzierżawy części parkingu poł. przy cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie, w celu handlu zniczami i chryzantemami, na konto wskazane przez zainteresowanych.
Powyższe podyktowane jest wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono § 28a zgodnie z którym ustawodawca od dnia 31 października 2020 roku do dnia 2 listopada 2020 roku zakazał wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.
Jednocześnie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi pomoc dla posiadaczy chryzantem. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej przedmiotowej instytucji, pod adresem arimr.gov.pl, bądź na infolinii Agencji pod nr telefonów:
800 38 00 84 i 22 595 06 11.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Skan oryginału informacji


2020-11-03

Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.19.2020

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej przebudowy dróg gminnych

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


2020-10-30

Organizacja ruchu w dniach 31 października – 2 listopada 2020 r.

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz parafialny w Szczebrzeszynie, w związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych wprowadzony zostaje zakaz ruchu, to jest:

od 31 października (sobota) godz. 06:00 do dnia 2 listopada (poniedziałek ) godz. 06:00 na następujących ulicach Szczebrzeszynie:

  • ulica Cmentarna od Placu Tadeusza Kościuszki do wjazdu na teren cmentarza
  • ulica Zamkowa, cała
  • ulica Sądowa od Miejskiego Domu Kultury do ulicy Cmentarnej
  • ulica Krótka, cała
  • ulica Cicha, cała
  • ulica Stara Rozłopska, cała

Dojazd do cmentarza będzie możliwy od ulicy Gorajskiej i od ulicy Sadowej.

Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy że w dniach od 31 października do 2 listopada zostaje udostępniony plac wokół budynku Urzędu Miejskiego dla osób parkujących samochody osobowe.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Skan ogłoszenia – plik jpg


2020-10-29

Zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

W Szkole Podstawowej w Bodaczowie od października br. funkcjonuje nowa kotłownia przyjazna środowisku. To kolejne proekologiczne działanie tutejszego samorządu, które ma na celu redukcję emisji CO 2 oraz poprawę jakości powietrza w gminie.

 

 


2020-10-28

Informacja

logotyp wojewody lubelskiego

Lublin, dnia 27 października 2020 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu województwa lubelskiego

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu przekazuję treść ogłoszenia, które będzie rozpowszechniane w całym województwie lubelskim, z uprzejmą prośbą o pilne zamieszczenie go na stronach internetowych kierowanych przez Państwa urzędów, a także na stronach wszystkich podległych Państwu jednostek organizacyjnych. Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej- do-szpitala-tymczasowego.

Dziękując za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby, wyrażam nadzieję, że wspólnie prowadzone działania informacyjne pozwolą w jak najkrótszym czasie pozyskać kadry niezbędne dla funkcjonowania ww. szpitala, a co za tym idzie, podjąć skuteczną walkę z epidemią SARS-CoV-2 w naszym województwie.

Wojewoda Lubelski /-/
Lech Sprawka

 

link do pliku pdf treścią ogłoszenia: Ogloszenie_WL


2020-10-28

Podziękowanie

Podziękowanie za udział w siódmej edycji dni otwartych funduszy europejskich


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.