Dzisiaj: 2023-12-09, imieniny: Wiesław, Leokadia

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-12-02

„Nowe wiaty przystankowe w Brodach Dużych”

W miejscowości Brody Duże postawiono trzy nowe wiaty przystankowe.   Koszt zadania razem z montażem i transportem:      13 240,80zł.

 


2020-12-02

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.70.2020

Nazwa zadania: Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn w 2021 r.

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-12-02

„Odwiert pod studnię rozpoczęty”

W Szczebrzeszynie przy ul. Zwierzynieckiej ruszyły prace mające na celu odwiercenie otworu hydrogeologicznego S – 1 o charakterze rozpoznawczym zlokalizowanego na działce gminnej o nr ew. 300/2, obręb Przedmieście Zamojskie.
Otwór po zagospodarowaniu pełnił będzie rolę studni ogólnodostępnej dla mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn.

 


2020-12-01

„Filtrujące butelki dla dzieci z Gminy Szczebrzeszyn”

W poniedziałek 30 listopada br. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Złomańczukiem oraz Zastępcą Burmistrza Zbigniewem Paprochą, przekazali na ręce Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn butelki filtrujące, z przeznaczeniem dla dzieci klas 1-3.Butelki zostały zakupione przez Gminę Szczebrzeszyn w celu ograniczenia ilości plastikowych odpadów, oraz zachęcenia dzieci do picia dobrej wody z ujęć naszej Gminy.

 


2020-12-01

„Jubileusz 95-lecia Klubu Sportowego Roztocze”

W dniu 30 listopada br. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zbigniewem Złomańczukiem spotkali się w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miejskiego z zarządem Klubu Sportowego „Roztocze” Szczebrzeszyn, składając na ręce Prezesa Adama Pomarańskiego wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę.

 


2020-11-30

Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.21.2020

EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


2020-11-30

„Modernizacja kotłowni w budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie”

Zakończyły się prace przy modernizacji kotłowni w budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie.
Inwestycja obejmowała budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej zasilanej gazem ziemnym wysokometanowym, wraz z podziemnym odcinkiem instalacji łączącej złącze licznikowe z obiektem.
Szczegółowy zakres robót zawierał dokumentację projektową, oraz wykonanie instalacji zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami.
Całkowity koszt realizacji zadania: 61 045,64zł
 


2020-11-27

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 102

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

01-673 Warszawa ul. Podleśna 61, telefon: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151 email: meteo.warszawa@imgw.pl www: www.imgw.pl.

Zasięg ostrzeżenia w województwie.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 102.

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie.

Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1.

Obszar województwo lubelskie powiat zamojski.

Ważność od godz. 02:00 dnia 27.11.2020 do godz. 09:00 dnia 27.11.2020.

Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo 85% wystąpienia zjawiska(%).

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Agnieszka Prasek IMGW-PIB.

Godzina i data wydania godz. 13:25 dnia 26.11.2020.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 lubelskie/zamojski od 02:00/27.11 do 09:00/27.11.2020 marznące opady, drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Plik w wersji pdf


2020-11-26

Informacja o zamiarze zawarcia umowy, nr sprawy: RZP.271.1.20.2020

 

Nazwa zadania: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Treść informacji na stronie BIP


2020-11-26

Informacja

page1image51836528Znak: DIeU.546.51.2020.MD

 

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem (COVID-19) Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare. Program DOM rozpoczęliśmy od pilotażu w województwiemałopolskim, natomiast od 10 listopada został rozszerzony na całą Polskę.

Do programu DOM pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19 kwalifikują lekarze POZ na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego. Zakwalifikowany pacjent otrzymuje poprzez SMS dane do logowania w systemie Pulsocare, a ponadto do jego domu listonosz dostarcza pulsoksymetr, dzięki któremu będzie na bieżąco badał poziom saturacji.

Dane dotyczące zdrowia pacjentów są zbierane poprzez system PulsoCare, do którego są wprowadzane wyniki pomiarów pulsoksymetrem i w którym pacjenci odpowiadają na pytania dotyczące stanu zdrowia w ankiecie. Aplikacja mobilna łączy się z pulsoksymetrem przez Bluetooth i sama sczytuje dane o poziomie saturacji i tętnie pacjenta. Dane można również wprowadzić do systemu ręcznie po samodzielnym sczytaniu ich z ekranu pulsoksymetru.

W przypadku niepokojących sytuacji reagują konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej. Konsultanci w Centrum otrzymują natychmiastowe powiadomienie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania. Pacjent może zostać skierowany na zdalną konsultację, która odbywa się w formie teleporady z lekarzem. W razie konieczności konsultanci wzywają do pacjenta pogotowie ratunkowe. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.

Z uwagi na istotę projektu oraz dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, zwracam się z prośbą o aktywne promowanie programu Domowa Opieka Medyczna w Państwa województwach.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska
Podsekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie/

 

Warszawa, 23 listopada 2020

page1image66342464

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl www.gov.pl/zdrowie

page1image66353600 page1image66560832


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.