Dzisiaj: 2022-12-04, imieniny: Barbara, Krystian

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

„Kosze uliczne”

Gmina Szczebrzeszyn zakupiła 50szt.koszy ulicznych z przeznaczeniem na ulice Miasta i Gminy Szczebrzeszyn, koszt: 13800zł.  


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.7.2020

Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Komputery dla szkół w ramach rządowego programu pn. „Zdalna Szkoła +”

logotyp Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

W dniu 10 lipca 2020 r. Gmina Szczebrzeszyn otrzymała sprzęt  komputerowy do zdalnej nauki. Komputery typu All-in-One posiadają wielordzeniowe procesory, szybkie dyski SSD oraz 8 GB pamięci operacyjnej, wszystkie mają już zainstalowany system operacyjny. Zakupione zostały w ramach Projektu Centrum Projektów Cyfrowych (CPPC) „ZDALNA SZKOŁA +”.

Sprzęt w następujących ilościach zostanie przekazany do trzech szkół samorządowych:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie -14 szt.,
 2. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie – 10 szt.,
 3. Szkoły Podstawowej w Wielączy – 11 szt.,

oraz do trzech szkół niesamorządowych:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie – 2 szt.,
 2. Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach – 2 szt.,
 3. Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii – 2 szt.

Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 9222699726 zawartej w dniu 27.05.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Szczebrzeszyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 76 055,00 zł 

Kwota dofinansowania UE: 75 000,00 zł


UWAGA! BURZE!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.


„Samoobsługowe stacje naprawy rowerów w Gminie Szczebrzeszyn”

Nowoczesne stacje serwisowe wyposażone są w szeroką gamę akcesoriów niezbędnych do wykonania przeglądu i naprawy rowerów. Dzięki stacjom można m.in.
– napompować koła
– dokręcić elementy
– wymienić oponę
– wyregulować siodełko i kierownicę itp.
Stacje znajdują się w miejscowości Niedzieliska Kolonia i w Szczebrzeszynie na Placu Tadeusza Kościuszki. Środki pochodzą od Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”w ramach realizacji projektu”Rozwój Aktywności Mieszkańców”.  


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.53.2020

Nazwa zadania:  Przewóz (dowiezienie i odwiezienie) uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2020/2021” wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.6.2020

Nazwa zadania:  Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.52.2020

Nazwa zadania:  Modernizacja świetlicy – Przedmieście Zamojskie w Szczebrzeszynie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.