Dzisiaj: 2022-09-27, imieniny: Damian, Amadeusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

XIX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 13:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Realizacja budżetów gminnych jednostek budżetowych i organizacyjnych za 2011r.
 7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy. Informacje dotyczące świadczenia usług komunalnych.
 8. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym – potrzeby remontowe w tym zakresie.
 9. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego,
  b) zmian budżetu na rok 2012,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Kiermasz krzewów i kwiatów w Sitnie.

W dniu 29 kwietnia (niedziela)2012 r., na terenach wystawowych  przy Ośrodku Szkoleniowo – Wystawienniczym w Sitnie odbędzie się I Kiermasz Kwiatów i Krzewów.

Sadzonki krzewów, kwiatów i drzew można zakupić w godz. 10 – 16.
Serdecznie zapraszamy.


Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczebrzeszyn,

 

W dniu 1 stycznia 2012 r., weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu  czystości i porządku w gminie, która w znacznym stopniu zmieniła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również nakłada nowe obowiązki na mieszkańców oraz jednostki samorządowe.

Gmina ma 18 m – cy od dnia wejścia w życie ustawy, na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który polegać będzie na:

 • Opracowaniu nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn
 • Gmina ustali stawkę opłaty, jaką mieszkańcy będą musieli uiszczać na rzecz Gminy Szczebrzeszyn, za odbieranie odpadów komunalnych
 •   Przeprowadzenie przetargu na wybór jednostki, która będzie świadczyła usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
 •   Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Nowe uwarunkowania powodują to, że Gmina Szczebrzeszyn staje się właścicielem odpadów komunalnych , wytworzonych przez mieszkańców. Stąd też umowę z jednostką na odbiór odpadów z Państwa nieruchomości zawrze Burmistrz Szczebrzeszyna.

1.Każdy właściciel nieruchomości z terenu gminy będzie zobowiązany, do złożenia deklaracji zawierającej dane, będące podstawą ustalenia wysokości opłaty, która będzie wnoszona do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w formie tzw. „opłaty śmieciowej”,

2.Od każdego mieszkańca Gminy Szczebrzeszyn pobierana będzie opłata za wywóz śmieci.

Nowy system gospodarki odpadami obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 r.

Informacje o nowym systemie i podjętych przez Radę Miejską uchwałach będą Państwu przekazywane za pośrednictwem:

 •  strony internetowej: www.szczebrzeszyn.pl, www.gmina.szczebrzeszyn.sisco.info
 • tablic informacyjnych w poszczególnych sołectwach
 •  Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (Referat Rozwoju Gospodarczego)
 • radiu, prasie lokalnej.

Z poważaniem

Marian Mazur

Burmistrz Szczebrzeszyna

                                                                          


Bezpłatna mammografia.

                    ZAPROSZENIE

        NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

      FINANSOWANE  PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 

 

 

Dnia 1 maja  2012 (wtorek)

Plac przy budynku
URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN

Aby uniknąć kolejek, warto zapisać się na nie już dziś.
Rejestracja telefoniczna pon.- pt. w godz. 9-16 pod numerem telefonu:

723 351 003 lub 500 227 382

Bezpłatne badanie mammograficzne przysługuje kobietom w wieku
od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanego tego badania
lub otrzymały wskazania do wykonania powtórnej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Panie, które przeszły takie badania powinny się zgłosić do mammobusu
ze zdjęciami z opisem. Wszystkie pacjentki powinny mieć ze sobą dowód
tożsamości. Badania finansowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia i nie wymagają skierowania od lekarza.
Panie nie objęte programem mogą wykonać badanie odpłatnie koszt badania wynosi 90 zł.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet.
Rak piersi wykryty we wczesnym stadium jest niemal całkowicie uleczalny!!!

Badania wykonuje NZOZ „MARMED”
ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik
tel. 81 751 44 66, fax. 81 468 92 51

Zapraszamy!!!


BIP – Ogłoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2012 w formie wspierania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia


Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie – propozycje wydawnicze.

,,To ja byłem Vermeerem” – Frank Wynne jest to niezwykła opowieść o człowieku który miną się z powołaniem. Od wczesnego dzieciństwa marzył, żeby zostać malarzem ale niestety krytycy wyśmiali jego sztukę jako beznadziejne i staroświeckie. Rozgoryczony uknuł plan zemsty na swoich przeciwnikach. Było to oszałamiające, zręczne oszustwo, dzięki któremu w niespełna dziesięć lat zarobił mnóstwo pieniędzy, zdobył akceptację i zobaczył swoje obrazy wiszące tuż obok arcydzieł Rembrandta i Vermeera. Jako malarz Han poniósł klęskę, jako fałszerz był niedościgniony. Książka jest niewiarygodną, a jednak prawdziwą historią największego fałszerza wszech czasów.

 

,, W kanałach Lwowa” – Roberta Marshalla jest drugą pozycją polecaną przez naszą bibliotekę. Oparta na faktach dramatyczna historia Żydów, którzy podczas likwidacji Getta we Lwowie ukryli się w kanałach pod miastem. Spędzili tam czternaście miesięcy. Jest to niewiarygodna, wstrząsająca historia o gehennie tych, którzy przeżyli, ale także podnosząca na duchu opowieść o bohaterstwie, które pokonuje strach. ,,W kanałach Lwowa” jest książką na której podstawie powstał film Agnieszki Holland „W Ciemności”.

Zapraszamy 


Ogłoszenie – azbest

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie ogłasza nabór wniosków o uzyskanie dotacji dla osób fizycznych na demontaż pokrycia, transport, utylizację eternitu oraz zabrania odpadu pochodzącego z demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest zgromadzonego na posesji.

Dotacja udzielana będzie w wysokości 100% kosztów.
Wszelkie informacje oraz wnioski wraz z kompletem dokumentów do pobrania w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pokój 26 i 29.

Termin składania wniosków do dnia 25 kwietnia 2012 r.                                                                                   

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania
 2. Załącznik nr 2 – Ocena stanu
 3. Załącznik nr 3 – Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ogłoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że od dnia 4 kwietnia 2012 r. są przyjmowane wnioski – oświadczenia rolników u których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania zbóż ozimych i rzepaku.

Druki oświadczeń dostępne są na stronie www.szczebrzeszyn.pl, u sołtysów i w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pokój nr 24.

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie do dnia 13 kwietnia 2012r. Udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom uzależnione jest od decyzji Ministra Rolnictwa.

Oświadczenie do pobrania


Bezpłatna mammografia

W dniu 03 kwietnia 2012 roku (wtorek) na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie ustawiony będzie mammobus, z którego będą mogły skorzystać Panie od 50 do 69 roku życia, które w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały  wykonywanych badań.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: (58) 325 76 02 lub (58) 325 76 05.

Serdecznie zapraszamy.


Szkolenie dla rolników

Lubelski Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  zaprasza wszystkich rolników na bezpłatne szkolenie pt„ Prawidłowa technologia uprawy rzepaku”.

Szkolenie odbędzie się dnia 04. kwietnia(środa) 2012 r.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, o godz. 10.oo

Serdecznie zapraszamy.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.