Dzisiaj: 2022-06-26, imieniny: Jan, Paula

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2017-03-10

Szkoła ze Szczebrzeszyna w gronie uczestników ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej”.

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie znalazła się w zaszczytnym gronie 30 szkół wybranych do tegorocznej edycji ogólnopolskiego projektu pn. „Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej ( http://instytutep.pl/superwizja-w-szkole/ ) realizowanego przez Instytut Edukacji Pozytywnej.

 


2017-03-09

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023.

Burmistrz Szczebrzeszyna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023.

 Spotkanie odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1.  


2017-03-09

VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szczebrzeszyna

Zapraszamy na VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szczebrzeszyna, który odbędzie się 19 marca br. o godz. 10.00 na obiektach sportowych Gimnazjum w Szczebrzeszynie.  


2017-03-03

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Komunikat dot. zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów w związku z wystąpieniem ptasiej grypy.

Komunikat dot. zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów w związku z wystąpieniem ptasiej grypy.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 


2017-02-24

50-lecie pożycia małżeńskiego

W czwartek 23.02.2017r. w Kawęczynie, odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego czterech par ze  Szczebrzeszyna. Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur wręczył jubilatom medale, nadane przez Prezydenta RP oraz pamiątkowe dyplomy. Medale otrzymali państwo: Zofia i Jan Bielak, Maria i Bolesław Chmiel, Irena i Henryk Furmanek oraz Barbara i Jan Ścibor.  


2017-02-23

Ekstremalna impreza na orientację SKORPION 2017

W niedzielę 19 lutego, w Szczebrzeszynie, zakończyła się Ekstremalna Impreza na Orientację “Skorpion 2017”, której trasy przebiegały na terenie Roztocza Zachodniego.  Udział w marszu na orientację wzięło niemal 200 uczestników, którzy pokonali wyznaczone trasy, pomimo trudnych warunków pogodowych.

Organizatorem przedsięwzięcia  był Klub Imprez na Orientację „Inochodziec” OM PTTK Lublin. We  współorganizację  imprezy włączył się także  Urząd Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.  


2017-02-23

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. /wtorek/ o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2016r. – założenia na 2017r.
 7. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017r.
 8. Problematyka kultury fizycznej i  sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) rozpatrzenia skargi na działalność Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie i Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie,
  d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
  e) wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  f) ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
  g) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


2017-02-21

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.


2017-02-21

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + oraz LUBELSKA AKADEMIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30 +

Uczestnicy będą mieli szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym:

 • bezzwrotną dotację do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy
 • roczne wsparcie finansowe do 18 000 zł w kwocie 1 500 zł miesięcznie
 • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.

 


2017-02-21

Zapytanie ofertowe

Dowóz uczniów na basen – kryta pływalnia w Zamościu  w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania pt. „Pływać każdy może”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.